VQ 1

Play Center Play
/140 POW

Bạn còn 0 lượt quay.


LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
đinh thiên long Bạn Nhận Được 20.000 Kim Cương 20-08-2022 12:14:24
Huỳnh Như Bạn Nhận Được 15.000 Kim Cương 20-08-2022 10:44:10
Thilan Pham Random từ 3000-4000 Kim Cương . Nhận Được : 3500 Kim Cương 20-08-2022 09:59:05
Ha Phong Bạn Nhận Được 15.000 Kim Cương 20-08-2022 09:44:51
Nguyễn Nhung 9 Kim Cương 20-08-2022 09:26:32
Nguyễn Thành 9 Kim Cương 20-08-2022 08:59:40
Trần Thị Ngọc Hồng Random từ 3000-4000 Kim Cương . Nhận Được : 3500 Kim Cương 20-08-2022 08:44:57
Nguyễn Trí Bạn Nhận Được 25.000 Kim Cương 20-08-2022 08:29:56
Nguyễn Nhã Vy Bạn Nhận Được 15.000 Kim Cương 20-08-2022 06:29:34
Hờ A Dê Random từ 7 Đến 888 Kim cương ( Vào lịch sử quay để biết thêm chi tiết ) 20-08-2022 05:59:09
Giang Hồ NHuam Hmoob Bạn Nhận Ngẫu Nhiên Được Từ 10 Đến 1000 Kim Cương 20-08-2022 05:14:55
drgfhgrqwe Bạn Nhận Ngẫu Nhiên Được Từ 5 Đến 55 Kim Cương 20-08-2022 03:14:42
Nguyễn Sơn Random từ 3000-4000 Kim Cương . Nhận Được : 3500 Kim Cương 20-08-2022 02:59:45
Hr E Lois Bạn Nhận Ngẫu Nhiên Được Từ 10 Đến 1000 Kim Cương 20-08-2022 02:44:23
Đoàn phú quý Bạn Nhận Được 25.000 Kim Cương 20-08-2022 02:14:18
Bùi Quang Huy LoanPham Bạn Nhận Ngẫu Nhiên Được Từ 10 Đến 1000 Kim Cương 19-08-2022 22:29:13
phạm hân Bạn Nhận Được 15.000 Kim Cương 19-08-2022 21:14:37
Hoàng huy Bạn Nhận Ngẫu Nhiên Được Từ 8 Đến 888 Kim Cương 19-08-2022 18:14:48
Nguyễn Thành Nhân Random từ 3000-4000 Kim Cương . Nhận Được : 3500 Kim Cương 19-08-2022 17:00:05
Thằng's Dữ's Random từ 3000-4000 Kim Cương . Nhận Được : 3500 Kim Cương 19-08-2022 16:44:21