VQ 3

Play Center Play
/140 POW

Bạn còn 0 lượt quay.


LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Ha Phong Random từ 12 Đến 12.000 Kim cương 17-05-2022 00:54:32
An Random từ 10-10.000 Kim cương . Nhận : 10 Kim Cương + 13% May mắn 17-05-2022 00:45:37
마법 린 Chúc Mừng Bạn Nhận 888 kim cương 17-05-2022 00:35:28
Manhca Random từ 20-20.000 Kim cương . Nhận : 22 Kim cương + 50% nổ hũ lần quay tiếp theo 17-05-2022 00:31:21
Ha Phong Random từ 10-10.000 Kim cương . Nhận : 10 Kim Cương + 13% May mắn 17-05-2022 00:30:21
Ha Phong Random từ 12 Đến 12.000 Kim cương 17-05-2022 00:23:36
Nguyen van nhat Random từ 12 Đến 12.000 Kim cương 17-05-2022 00:20:57
Nguyễn anh khoa Random từ 30 đến 3000 KC bạn nhận được : 3000 Kim Cương 17-05-2022 00:18:40
Thong Chúc Mừng Bạn Nhận 888 kim cương 17-05-2022 00:17:22
Love Hải Đăng Chúc Mừng Bạn Nhận 888 kim cương 17-05-2022 00:04:36
Huỳnh Hải Đăng Random từ 20-20.000 Kim cương . Nhận : 22 Kim cương + 50% nổ hũ lần quay tiếp theo 16-05-2022 23:58:35
Đỗ gia bảo Random từ 30 đến 3000 KC bạn nhận được : 3000 Kim Cương 16-05-2022 23:47:38
Vy khải phong Bạn Nhận Được 29.000 kim cương 16-05-2022 23:45:36
Thái Hoà Random từ 10-10.000 Kim cương . Nhận : 10 Kim Cương + 13% May mắn 16-05-2022 23:42:23
Xe Độ Random từ 10-10.000 Kim cương . Nhận : 10 Kim Cương + 13% May mắn 16-05-2022 23:22:50
Đào Gia Hưng Random từ 20-20.000 Kim cương . Nhận : 22 Kim cương + 50% nổ hũ lần quay tiếp theo 16-05-2022 23:21:12
Trịnh An Random từ 12 Đến 12.000 Kim cương 16-05-2022 23:16:59
Nguyễn Huy Ba Random từ 8 Đến 8888 Kim cương 16-05-2022 23:15:18
Lâm Ngonc Yến Chúc Mừng Bạn Nhận 888 kim cương 16-05-2022 23:11:11
Long Phan Chúc Mừng Bạn Nhận 888 kim cương 16-05-2022 23:00:47