VQ 4

Play Center Play
/140 POW

Bạn còn 0 lượt quay.


LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Bảo Châu Random từ 15-155 Kim cương . Hic Nhận 15 Kim Cương Thui 17-05-2022 00:27:44
Nguyễn Tráng Random từ 13-10.500 Kim cương . Nhận 13 Kim cương 17-05-2022 00:26:05
Ghi Nhu Random từ 8 Đến 8000 Kim cương.Nhận :10 KC 17-05-2022 00:24:25
Nhi Random từ 13-10.500 Kim cương . Nhận 13 Kim cương 17-05-2022 00:10:59
Dương Duy 13999 Kim Cương 17-05-2022 00:08:57
Phùng Thị Mai 13999 Kim Cương 16-05-2022 23:57:47
Nhật Hào Random từ 13-10.500 Kim cương . Nhận 13 Kim cương 16-05-2022 23:56:29
thanhbuingoc Random từ 10-10.000 Kim cương . Nhận 10 Kim Cương + 5% may mắn 16-05-2022 23:55:37
Trần Xân 13999 Kim Cương 16-05-2022 23:51:17
Quangkha Random từ 10-10.000 Kim cương . Nhận 10 Kim Cương + 5% may mắn 16-05-2022 23:50:36
Linhh Trangg Random từ 40-14.000 Kim cương. Ồ Nổ Rồi : 14.000 Kim cương 16-05-2022 23:49:51
Cao Mỹ Hoa 2500 Kim Cương 16-05-2022 23:44:32
Khoa Duy 2500 Kim Cương 16-05-2022 23:40:43
Ha Phong Random từ 15-155 Kim cương . Hic Nhận 15 Kim Cương Thui 16-05-2022 23:36:25
triet Random từ 8 Đến 8000 Kim cương.Nhận :10 KC 16-05-2022 23:34:36
Ha Phong Random từ 13-10.500 Kim cương . Nhận 13 Kim cương 16-05-2022 23:27:30
Thuy Hogiahuy Random từ 40-14.000 Kim cương. Ồ Nổ Rồi : 14.000 Kim cương 16-05-2022 23:19:28
Út Bé 2500 Kim Cương 16-05-2022 23:15:00
Phạm Duy Ân Random từ 15-155 Kim cương . Hic Nhận 15 Kim Cương Thui 16-05-2022 23:06:21
Trân Son 13999 Kim Cương 16-05-2022 22:53:50