VQ TẾT 5

Play Center Play
/140 POW

Bạn còn 0 lượt quay.


LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Chung Duong 25000 Kim Cương 17-05-2022 02:14:56
Vo hoang khanh dang Random từ 2 Đến 29.999 Kim cương 17-05-2022 02:09:42
Votuan Anh 25000 Kim Cương 17-05-2022 01:58:04
Hoàng thị chinh Random từ 2 Đến 29.999 Kim cương 17-05-2022 01:54:08
Hoàng Đẳng 8888 Kim Cương 17-05-2022 01:52:21
vbnmnbvc Random từ 1000-2000 Kim cương . Nhận 1500 Kim cương ( Sướng Quá ) 17-05-2022 01:45:02
Nanh Bạc TV 25000 Kim Cương 17-05-2022 01:42:41
Lê ngọc huy Random từ 4 đến 666 Kim cương . Nhận 6 Kim Cương + 30 % Lucky 17-05-2022 01:36:03
Đặng Huy Hoàng 25000 Kim Cương 17-05-2022 01:32:10
Hồ mạnh quỳnh 8888 Kim Cương 17-05-2022 01:31:38
Dan Random từ 4 đến 666 Kim cương . Nhận 6 Kim Cương + 30 % Lucky 17-05-2022 01:28:24
Hiếu Bé Random từ 2 Đến 29.999 Kim cương 17-05-2022 01:26:45
Linh Ok 25000 Kim Cương 17-05-2022 01:23:32
Ngô Thị Hồng Phúc Random từ 2 Đến 29.999 Kim cương 17-05-2022 01:20:35
Bùi Sỹ Toàn Random từ 2 Đến 222 Kim cương 17-05-2022 01:19:37
OK Hi Sơn Random từ 2 Đến 29.999 Kim cương 17-05-2022 01:14:13
Phát Sơn 8888 Kim Cương 17-05-2022 01:13:44
Hoàng Hải 25000 Kim Cương 17-05-2022 01:12:51
Lanh Nguyenlanh Random từ 3 Đến 55 Kim cương 17-05-2022 01:02:21
Kiem Nguyễn Random từ 3 Đến 55 Kim cương 17-05-2022 00:57:23